Ett Yogiskt sätt att Leva

Välkomna att lära mer om yogiska råd och discipliner för att leva ett sant liv med mer närvaro

Yoga är så mycket mer än andning, meditation och fysiska portioner. Inom yogans filosofi finns det verktyg som kan hjälpa oss att förhålla oss till vår vardag på ett sätt som gör att vi kan leva ett sant liv med mera närvaro.

Ett av yogans viktigaste verk heter Yoga Sutra och tros vara sammansatt av Patanjali. Den innehåller 196 sutror (ordet sutra betyder tråd) vilka kan liknas vid visdomsfraser. I vers 1:2 finns Patanjalis berömda definition av yoga: ”Yoga är upphörandet av sinnets växlingar.” Yoga Sutra är den första manualen med yogakunskap och beskriver bland annat den åttafaldiga vägen. De två första av dessa åtta grenar kallas Yamas och Niyamas och är kan liknas vid discipliner och råd som handlar om hur vi kan leva ett värdigt liv och hur vi tar hand om oss själva och vår omgivning.

Under denna workshop lär vi oss mer om verket Yoga Sutra och benar ut de olika Yamas och Niyamas samt lär oss mer om varje en av dessa och hur vi kan applicera de i vår vardag.

 

  • Dag: Söndag 8/3
  • Tid: 18.00-19.30
  • Plats: Lidingö
  • Pris: 300 kr
  • Lärare: Jennie Liljefors