Pranayama – Extension av livskraft

Andetaget – länken mellan kropp och sinne

Pranayama översätts ofta som ”expansion av livskraft”. Prana betyder livskraft eller livsenergi och är synonymt med andning. Just andningen sägs vara det främsta redskapet för kontroll av den individuella livskraften.

Andetaget – brukar kallas länken mellan kropp och sinne. Enligt Hathayoga traditionen ett nödvändigt steg i riktning mot högre nivåer utav medvetande eller spirituell utveckling. Hur vi med ett mer medvetet andetag kan påverka våra tankar och sinnesstämning. Som din anding är, är också ditt inre. Andning, sinne och prana hör ihop och är intimt sammanlänkande.

Syftet med att kontrollera och expandera livskraften, Pranayama, är att väcka kroppens tusentals olika nadis/kanaler som energin färdas i och låta flödet av energi fungera så optimalt som möjligt i dessa kanaler. Att öka flödet av prana i Sushumna nadi, kroppens största energikanal, ses som vägen mot högre medvetande och upplysning enligt yogisk tradition.

Efter en yogaklass känner vi oss ofta lugnare, mer avslappnade i kroppen, mer koncentrerade och med större förmåga att kunna rikta vår uppmärksamhet. Vi känner större medkänsla med andra, mindre behov av att hävda oss eller av att vara på något speciellt sätt. Kroppen likväl som sinnet är mera öppet, tillgängligt och mottagligt. Den som lärt sig kontrollera prana lär sig i och med detta även att kontrollera sitt sinne, något som enligt yogafilosofin har ett enormt värde eftersom sinnet hela tiden står som en vägg mellan oss och verkligheten. Detta är också den traditionella anledning till yoga som metod, att över lång tid öva upp förmågan att lugna sinnet för att sedan se verkligheten som den är och uppleva högre nivåer utav medvetande.

Yogaövningarna (specifikt inom hathayoga) är designade att stimulera och balansera Prana, som i sin tur ökar vår förmåga till medvetenhet. När medvetenheten växer är det möjligt att vara ändå mer närvarande i utövandet av yoga och verkligen skapa ett utrymme för koncentration och transformation.

Klassen

Vi inleder sessionen med att få en närmre förståelse kring andetaget, som vi så lätt till vardags tar för givet, och dess nödvändiga funktion för kroppens hälsa. Vi tittar på vad som är skillnaden mellan det vanliga och det medvetna yogiska andetaget och hur central del Pranayama är inom Hathayoga traditionen. Därefter en  ledd Pranayama klass där vi inleder med chanting för att skapa en attityd av lugn, mjukhet och tacksamhet därefter ett par förberedande kriyas (reningsövningar) och vi avslutar med 2-3 lugnande andningstekniker.

Tillsammans bygger vi en plattform för lugn och ro där effekten av träningen kvarstår över tid. Hjälper oss behålla fokus och lugn i det vardagliga livet men bidrar också till mer ork och energi.

  • Dag: Söndag 22/3
  • Tid: 18.00 -20.00
  • Plats: Lidingö
  • Pris: 300 kr
  • Lärare: Sandra Janson

OBS! Prova-på-erbjudandet gäller ej på denna klass.