Strong Flow

Dynamisk, stark, glädjefylld

Denna dynamiska klass, med inslag av yogafilosofi, vill utmana både kropp och sinne och locka oss utanför vår "komfortzon". 

Med hjälp av musik och innovativa sekvenser fördjupar deltagarna sin yoga med glädje. Vi strävar efter att du ska lämna klassen med mer energi och en större förståelse och kunskap om vad yoga kan vara.


Boka

v undefined. –

waiting animation