Terms & Conditions

Policy för Avbokning:

Gratis avbokning gäller 3 timmar före klass.
Köpta kort eller kurser återbetalas ej.
Kort förlängs endast med giltigt läkarintyg.
För klippkort som snart går ut och har klipp kvar kan förlängning ske vid nytt köp, se nedan under Klippkort.
Halvårskort kan frysa två gånger för högst 30 dagar totalt under perioden.

 

Utebliven närvaro:

Om klassen inte avbokas i tid och du inte dyker upp på din bokade klass:

Drop in, ingen återbetalning. Kort, klipp dras från ditt konto. Månadsmedlemmar, varning för utebliven närvaro. Efter 2 varningar blockeras du och kan inte boka klass i 5 dagar. Avgift på 100 kr för att låsa upp.

 

Kurser, Workshops och Utbildningar:

Workshops kan avbokas med full återbetalning upp till 1 vecka innan. Ingen återbetalning ges mindre än 7 dagar innan workshops start, om inget annat anges i kurs-/workshop-/utbildningsbeskrivningen.
Kurser och utbildningar är icke-återbetalningsbara. Undantag om kursen ställs in av studion.
Du kan kompensera för upp till två missade kurstillfällen på en schemalagd klass efter eget val.

 

Avtalsperiod och Autogiro:

Autogiro 12 månaders Medlemskap: Bunden Månadsavgift i 12 månader. Din första autogiro kommer vara högre då du betalar i förskott. Den första avgiften avser aktiva dagar sedan startdatumet för ditt medlemskap och nästa månad. Därefter kommer de följande betalningarna att avse en månad i taget, dvs. 990 SEK.

Otillräckliga Medel: Om ditt bankkonto saknar tillräckliga medel vid uttaget kommer vårt system att göra upp till tre försök att dra pengarna. Därefter överförs eventuellt obetalt belopp till vår skuldindrivningsavdelning.

Skuldindrivningsavgifter: Vid skuldindrivning tillkommer 8% dröjsmålsränta och en påminnelseavgift på 60 SEK.

Uppsägning: Du är bunden av villkoren under den ursprungliga kontraktsperioden. Därefter krävs en uppsägningstid på en till två månader för uppsägning beroende på vilket autogiro du har. Underlåtenhet att säga upp avtalet efter den initiala kontraktsperioden kommer leda till fortsatt autogiro och medlemskap tills det sägs upp.

Prisjusteringar: Eventuella prisändringar kommer att kommuniceras till dig med en månads förvarning.

Kontoförändringar: Om du behöver ändra ditt kontonummer eller bank är det ditt ansvar att informera både den nya banken och Altromondo för att säkerställa att autogirobetalningen uppdateras korrekt.

Auktorisation för Autogiro: Genom att välja betalningsalternativet autogiro ger du auktorisation för uttag från det angivna kontot på begäran av den utsedda betalningsmottagaren på förfallodagen.

Klippkort

Klippkort som ej har passerat sista giltighetsdag kan förlängas till en kostnad om 150kr vid köp av nytt klippkort. Det befintliga klippkortets kvarvarande klipp förlängs med det nya klippkortets giltighetstid.