Privacy policy

Information om hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Altromondo skyddar din integritet och värdesätter ditt förtroende. Vi skulle t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till en tredje part, så du kan känna dig trygg när du lämnar din information till oss.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med ditt besök på våra webbplatser, registrering av ett konto hos oss, köp av våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på vår webbplats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer.

Genom att använda Altromondos tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina data. Du samtycker också till att Altromondo använder elektroniska informationskanaler för att skicka information till dig. Du måste läsa och förstå vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

 

Ansvar för dina personuppgifter

Altromondo Yoga AB, organisationsnummer 556969-5017, är ansvarigt för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Altromondo.

 

Följande personuppgifter samlas in av Altromondo

Altromondo behandlar personnummer så att vi kan säkerställa att vi har korrekt information om våra kunder och för personuppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, telefonnummer, e-post och faktureringsadress

Betalningsinformation: faktureringsinformation, bankkontonummer

Köp- och orderhistorik: information om varor och tjänster du har köpt eller bokat.

Kommunikation och interaktion: automatiska utskick via vår kommunikationsplattform, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, digitala fotspår när du rör dig på vår webbplats. Denna information är anonymiserad och kan aldrig kopplas till dig som person.

 

Hur Altromondo behandlar dina personuppgifter på en laglig grund

För att erbjuda dig våra tjänster som medlemskap, webb och mobilapp, behandlas din information med största möjliga integritet. När du har lämnat personuppgifter till oss på Altromondo använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

 

Ändamål med behandlingen

Vår lagliga grund för detta ändamål är att bekräfta din identitet och verifiera din person- och kontaktinformation.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig som kund. För att kunna hantera och administrera dina bokningar och köp av behandlingar, workshops, PT-timmar och kurser.

Köpeavtalet som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändigt för oss att kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. att leverera din order och få betalt. För att kunna administrera ditt medlemskap och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till din order.

Avtalen vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för hanteringen av ditt medlemskapsavtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto, administrera dina medlemsförmåner, kontakta dig vid eventuella ändringar i schemat. För att kunna hantera kommunikation med kunder, såsom frågor om våra erbjudanden, frysa av medlemskapet, osv.

Altromondos berättigade intresse utgör den lagliga grunden, och behandlingen är nödvändig för att hjälpa dig med frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter. Det kan även inkludera uppföljningsfrågor och undersökningar om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund på Altromondo. Om din fråga gäller ett klagomål kommer vi att behandla din information för att uppfylla våra förpliktelser enligt gällande konsumentlagstiftning. Vi kommer att behandla din information baserat på den lagliga grunden som grundar sig på vårt köpeavtal med dig.För att kunna skicka allmän marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, SMS, brev eller sociala medier

Denna typ av behandling sker endast om du som kund har gett samtycke att ta emot allmän marknadsföring. Du kan alltid välja att återkalla ditt samtycke, t.ex. genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev eller återkalla ditt samtycke. För att kunna hantera bokning och betalning av kroppsbehandling och konsultation.

Behandlingen är nödvändig för oss att kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig som kund. Ingen känslig information om din hälsa sparas efter ditt besök på vår behandlingsavdelning eller avslutat konsultationsprogram. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datorsystem.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av tekniken som möjliggör ditt besök på vår webbplats, app eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därmed förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster.

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller obehörig användning av våra tjänster. För att kunna registrera de personer som anmäler att de inte vill ha adresserad marknadsföring från Altromondo och är registrerade som Altromondos kunder. Berättigat intresse att, på begäran från en enskild individ, inte få marknadsföringsutskick. För att kunna uppfylla företagets skyldigheter enligt lag, t.ex. gällande produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller redovisningskrav, eller enligt skattelagstiftningen.

Den lagliga grunden är att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

Hur Altromondo använder informationen om dig

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst från oss på Altromondo som registrerad medlem, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t.ex. hur du klickar eller söker på vår webbplats) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster du är intresserad av.

Om du inte vill att vi ska använda din kundhistorik överhuvudtaget (t.ex. när vi utvecklar och förbättrar våra produkter och tjänster eller förbättrar teknisk funktionalitet), har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap.

Vi lagrar kundinformation om dig baserat på information som Altromondo har samlat in från dig som kund, IP-adress, tidigare köp och träningshistorik.

 

När Altromondo kan dela din information

Altromondo delar endast dina personuppgifter när detta är en laglig skyldighet eller annars när det är tillåtet enligt lag. I vissa fall kan vi använda en personuppgiftsbiträde som hjälper oss, t.ex. med vår marknadsföring eller att behandla avtal och beställningar. I sådana fall har vi avtalat med personuppgiftsbiträdet som ser till att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina data. När vi delar din information kommer den att användas för samma syfte som vi ursprungligen samlade in den.

 

Lagring och lagringstid

På Altromondo behandlar vi information om dig som kund för att kunna erbjuda bästa möjliga service och sparar din information så länge informationen är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka informationen ursprungligen samlades in. Informationen kan också behållas under den tid som krävs enligt gällande lag. Altromondo har löpande rutiner som säkerställer att onödig information om dig inte lagras, och vi minimerar lagringstiden så mycket som möjligt.

Programmen som Altromondo använder för lagring av personuppgifter är:

Internt bokningssystem, Mailchimp och Office 365 (för kundtjänstärenden, raderas efter att ärendet är avslutat).

 

Information om kunder vid köp och kundtjänstärenden:

När det gäller din köp-, order- och användarhistorik kommer vi att radera sådan historik ett (1) år efter transaktionsdatumet i den mån vi inte har anonymiserat din information. Informationen relaterad till ett kundtjänstärende sparas tills det är avslutat eller raderas senast ett (1) år efter kontakt.

 

Information om medlemmar hos Altromondo:

Som medlem i Altromondo lagras relevant och aktuell information relaterad till ditt medlemskonto så länge du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre önskar vara medlem raderar vi din information senast ett (1) år efter att ha mottagit din uppsägningsanmälan. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp eller loggat in på din medlemswebbplats) under ett (1) år i rad kommer vi att radera ditt medlemskonto och därmed radera all personlig information om dig. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Altromondo kan du alltid avregistrera dig genom att kontakta oss.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

På Altromondo säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras i enlighet med särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olaglig eller obehörig åtkomst till informationen. Informationen används endast när det behövs och endast av de personer som behöver det, för att ge bästa möjliga service till våra kunder.

 

Dina rättigheter

Vi på Altromondo strävar alltid efter att vara transparenta med hur vi behandlar dina data. Om du vill få tillgång till behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina data genom ett registerutdrag. Om vi får en förfrågan från dig kan vi be om ytterligare information för att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person. En begäran om utdrag från registret måste undertecknas skriftligen av dig. Du har även alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har möjlighet att logga in på ditt användarkonto och korrigera felaktig information.

Du kan begära att dina data raderas i den utsträckning det överensstämmer med gällande lag och avtal som ingåtts med dig, och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att uppfylla din begäran om radering. Du har även rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av de insamlade uppgifterna är felaktig). I vissa fall kan Altromondo inte uppfylla din begäran om radering om informationen behövs för att följa gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du invänder mot sådan behandling. Du har även rätt att återkalla ett givet samtycke när som helst och vägra olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du tror att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du alltid kontakta oss på Altromondo. Datainspektionen ansvarar för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Den som misstänker felaktig hantering av personuppgifter kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Kontakta oss

Vårt mål är alltid att ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Altromondo är våra kunders personliga integritet viktig för oss. Vi arbetar ständigt med förbättringar så att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar din information till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@altromondoyoga.com

Du kan också ringa oss på telefonnummer: 08-6677004