Our Trainings

5 October – 09:00

IDUN - YOGA FÖR GRAVIDA utbildning– 85 hr

IDUN– I Din Unika Närvaro 

med Jennie Liljefors och Ulrica Norberg samt speciallärare. 

Read more and book