Yoga för ungdomar

Är du nyfiken på yoga?


Den här kursen är avsedd för tonåringar i åldern 13-17 år för att utforska och fördjupa självutforskning och medvetenhet genom praktiken av yoga.



Boka

v undefined. –

waiting animation