Pranayama (Breathwork)

Öva andning för att förbättra livskvaliteten

Pranayama översätts som förlängning eller kontroll av prana och livskraft och utgör kärnan i Hatha Yoga-traditionen.

Ett mål med pranayama är att lära sig bemästra andningen, det vill säga kroppens flöde av vitalitet, med syftet att lugna sinnet och som ett resultat kan vi uppnå högre medvetandenivåer och koncentration på lång sikt i vårt vardagsliv.

Klassen är strukturerad med ett par förberedande rengöringsövningar följt av andningstekniker och en kort meditation. Den andra halvan av klassen kommer att övas i sittande ställning.

Boka

v undefined. –

waiting animation