Sound Bath med Mateusz

Kom bara och lägg dig ner och låt dig driva iväg med gongar och klangskålar!


Inga färdigheter krävs.


Inte ens några speciella kläder!


Bara kom som du är ...


... låt ljud och vibrationer skölja bort stress från ditt system.


Ljudterapi är en uråldrig konst som får ny dimension med modern musikterapiforskning.


Mateusz Krawiec inkluderar i sitt arbete uråldriga traditioner med vår moderna vetenskaps nya förståelse.
Boka

v undefined. –

waiting animation