Yin yoga med Sound Bath

En lugnare och mer passiv form av yoga


Yin Yoga är ett utmärkt komplement till andra dynamiska former av yoga och andra sporter. Det är en lugnare och mer passiv form av yoga där du arbetar med sittande och liggande positioner. Ljudbad eller Soundbath ingår i den här klassen. Ljudterapi används för att låta sinnet och kroppen återvända till ett lugnare och klarare tillstånd.

Vi håller varje asana i cirka 2-10 minuter. På detta sätt kan du mjuka upp muskler och bindväv runt leder, ben och organ djupare in i kroppen.

Samtidigt arbetar vi aktivt med att lösa upp blockeringar och frigöra flödet av energi i våra meridianer (kanaler) som löper till våra inre organ.

Vi får också tid att se inåt och låta andningen vägleda oss dit vi behöver uppmärksamhet.

Boka

v undefined. –

waiting animation