Yoga for Men Course

En yogakurs specialdesignad för män!


I den här kursen kommer vi att gå igenom hur vi kan modifiera yogapositioner för en stel manlig kropp.

Den här kursen är för alla män som vill dyka in i yoga med en snabb start och/eller de som vill förbättra grunderna i sin yogapraxis.

Pågående kurs, går inte att boka.

Boka

v undefined. –

waiting animation