Immerse Yourself in Yoga - Fem veckors yogakurs

Lär dig grunderna!

Detta är en kurs för dem som vill lära sig mer om yoga, historien och filosofin bakom traditionen och fördjupa sina kunskaper om de vanligaste asanorna. Teknik och varför vi övar dem.

Boka

v undefined. –

waiting animation